Produkter

Sikker og stabil IT-drift på tidsbasis

I et stadig mere konkurrencepræget marked er stabil og smidig IT-drift afgørende for enhver virksomhed. InterLANs serviceaftale frigør virksomheden fra de byrder, der er forbundet med drift af egen IT-afdeling og giver pålidelig adgang til kompetente IT-ressourcer, der kan hjælpe med at afklare de problemstillinger der opstår i dagligdagen. Serviceaftalen sammen­sættes, efter Deres behov, af en række services, som hver især bidrager til at den samlede IT-drift forløber på en effektiv og smidig måde.

Servercheckup
Serveren er hjertet i en IT-installation. En gang om måneden gennemgår vi via fjernopkobling de vigtigste driftsparametre på hovedserveren. Det sikrer at små uregelmæssigheder ikke udvikler sig til store.

Teknisk hotline
Når et teknisk problem opstår, rapporterer De problemet direkte til Deres fast tilknyttede konsulent hos InterLAN. I mange tilfælde kan konsulenten anvise en løsning på problemet telefonisk. Dermed reduceres både nedetid og omkostninger. Er problemet mere kompliceret, aftales et konsulentbesøg.

Remoteservice
Der kan etableres mulighed for at InterLAN kan tilkoble sig virksomhedens IT-installation enten over telefon eller gennem Internet. Mange problemer kan derfor løses uden unødig transporttid, og derfor med ultrakort varsel.

Email-backupserver
Hvis der af den ene eller anden grund ikke er kontakt til din mailserver, modtager vi din email og videresender den til dig når din mailserver er oppe igen.

Udvidet servicetid (option)
Der kan også træffes aftale om at InterLAN står til rådighed udenfor normal arbejdstid, også i nattetimerne, hvis virksomheden skulle have behov for dette.

Garanteret maksimal responstid (option)
Der etableres et beredskab, der sikrer at InterLANs konsulent påbegynder løsning af akutte problemer indenfor 4, 6 eller 8 timer, afhængigt af den aftalte reaktionstid. Dermed sikres høj oppetid.

Grundlaget for Serviceaftalen er et klippekort, som anvendes til afregning services for henholdsvis de faste og de løbende takster. Klippekortet kan købes i forskellige størrelser, hvor der ydes rabat afhængig af antallet af klip. Når 10% resterer, fornyes aftalen automatisk.

Kontakt os for yderligere information eller et uforpligtende møde.

Close Menu