Ultra kort quickstartguide til IDPS

IDPS er InterLANs backup service.

1. Download og installer IDPS-klienten
2. Accepter alle forvalgte værdier
3. Når installationen er fuldført startes IDPS-klienten automatisk

4. Vælg HTTPS og indtast servernavnet idps.interlan.dk

Klik Next.

5. I feltet Login Name indtastes det ønskede brugernavn.
I feltet Password indtastes et velvalgt password på mindst 12 karakterer, som indeholder tal og store og små bogstaver.
I feltet Email indtastes den adresse du ønsker at modtage meddelelser om backuppens forløb på.

Klik OK.

6. Følg nu wizarden og konfigurer backup jobs.

Close Menu