Om interlan

Idégrundlaget er enkelt

InterLAN har til formål at tilbyde virksomheder rådgivning, implementering, drift og support på IT-området. InterLAN leverer komplette løsninger med hardware, software og implementering. Vi lægger vægt på at vore kunder får løsninger, der sikrer at IT-investeringerne giver det forventede afkast.

Saglig rådgivning
InterLAN rådgiver om etablering og udbygning af IT-infrastruktur. Et grundlæggende princip er at ændringer tilgodeser aktuelle behov og samtidig kan skaleres i takt med virksomhedens vækst. I valget af IT-komponenter er driftsstabilitet den vigtigste parameter, men også forhold som performance og skalerbarhed indgår.

Implementering
Vi etablerer såvel nye komplette netværk som integration af nye IT-komponenter i eksisterende installationer. Implementation udføres således at den daglige drift forstyrres mindst muligt. Ved større implementeringer opdeles opgaven i faser, således at den løbende drift opretholdes og løsningens enkeltkomponenter kan idriftsættes trinvis.

Drift
InterLAN leverer et bredt spektrum af driftsmæssige ydelser, som spænder fra ad-hoc service over implementering til IT-driftsaftaler hvor InterLAN varetager kundens IT-drift.

Support
Mange småproblemer kan løses uden teknikerbesøg. InterLAN løser supportopgaver såvel gennem fjernbetjening af netværksenheder og computere, som gennem telefonisk instruktion. Mindre problemer kan for en stor dels vedkommende løses på denne måde, og således både spare tid og penge. Kan et problem ikke løses online, sender vi en tekniker.

Konsulenter med kompetence og kvalitetsbevidsthed
InterLANs konsulenter er Microsoft certificerede og har mange års erfaring i at varetage IT-drift. Gennem vort interne uddannelsesprogram og løbende samarbejde med Microsoft holdes vore konsulenter opdaterede med IT-udviklingen. InterLANs konsulenter er således altid på forkant med den nyeste viden på IT-området.

InterLANs kvalitetssikringsprogram giver dig sikkerhed for at de leverede ydelser har et højt kvalitetsniveau. Vi arbejder ud fra den målsætning, at ingen kunder forlades før stabil IT-drift er genoprettet.

“Vi sikrer vore kunder det IT-mæssige fundament, der er forudsætningen for virksomhedens indtjening.”

Close Menu