Driftsaftale

InterLAN Driftsaftale; Outsourcing på den nemme måde

En virksomheds IT-installation er et af de vigtigste driftsaktiver – uden IT kan kunder ikke serviceres og fakturaer ikke udskrives. Samtidig med at virksomhedens IT-afhængighed stiger, stiger IT-installa­tionens kompleksitet også. Ydermere bliver det stadig vanskeligere at rekruttere og fastholde kompetente IT-medarbejdere.

Med InterLANs IT-Driftsaftale sikres virksomheden stabil drift og adgang til høj IT-kompetence til fast pris.

En driftsaftale giver faste rammer

 • Outsourcing af driftsopgaven
 • Faste ugentlige konsulentbesøg
 • Sikkerhed for driftstabilitet
 • Max. tilkaldetid på servernedbrud
 • Etablering af temporær erstatningsserver ved længerevarende nedbrud
 • Fast IT-driftsbudget
 • Adgang til høj IT-kompetence
 • Ingen bindinger i interne ressourcer

Ansvaret ligger hos InterLAN
Vi forpligter os til at vedligeholde og varetage driften af et antal nærmere specificerede PC’er, servere, printere, netværksenheder, etc, med tilhørende software.

Sådan er forløbet
InterLAN gennemfører en analyse af IT-installation. Analysen har til formål at dokumentere installationen, identificere nødvendige driftsstabiliserende tiltag og danne grundlag for den endelige driftsaftale.

På grundlag af analysen foretages eventuelle tilpasninger af IT-installationen og driftsaftalen udarbejdes. InterLAN overtager herefter det fulde driftsansvar for
IT-installationen, og garanterer høj driftsstabilitet og hurtig reaktion ved eventuelle nedbrud.Ved at indgå en driftsaftale sikres virksomhedens IT-drift, og medarbejderne får dermed de bedste muligheder for at betjene virksomhedens kunder.

Din IT-installation; vores ansvar – fordi stabil drift er afgørende!

Hvorfor vælge InterLAN ?
InterLANs konsulenter har mange års erfaring i at varetage IT-drift. Gennem vort interne uddannelsesprogram holdes vore konsulenter opdaterede med IT-udviklingen. InterLANs konsulenter er således altid på forkant med den nyeste
viden på IT-området.

Kvalitetssikring – InterLANs interne kvalitetsprogram sikrer at de leverede ydelser bliver vurderet af mindst to konsulenter.

Options
I kontrakten kan indføjes mulighed for at netværks- og serverrelaterede opgaver udføres udenfor normal arbejdstid.

Uddybende bemærkninger
Ved opgradering eller nyetablering af software eller hardware gives særskilt tilbud.

Hvad omfatter aftalen

 • Analyse af IT-installation
 • Stabilisering af driften
 • Ugentlige konsulentbesøg
 • Tilkaldeservice
 • Medgået tid til diagnostik
 • Adgang til høj IT-kompetence

Yderligere information eller et uforpligtende møde: 4059 2818 eller via vores kontaktside

Close Menu